Stánky se připravují

Montážní návod dřevěné fasády

Pokyny pro montáž fasádních desek

Správná montáž fasádních desek na stěnu budovy má vliv na životnost a taktéž na estetiku budovy a prostředí. Před započetím montáže fasády ze dřeva je vhodné seznámit se s níže uvedenými  pravidly.

Skladování dřeva: Před montáží je potřebné desky skladovat v originálních obalech ve větrané místnosti, např . zastřešený přístřešek, sklad.

Konstrukce roštu (podkladu): Konstrukční rošt má za úkol unést váhu fasádních desek a taktéž zadržovat zatížení vznikající poryvy větru či sílou pracujícího dřeva (přirozenou vlastností dřeva je, že v atmosférických podmínkách pracuje). Proto je důležité montování kvalitně zpracované konstrukce pod dřevěnou fasádu. Zvlášť v případě renovace starých budov je potřebné věnovat pozornost tomu, aby konstrukce z latí byla položená rovně.

Na konstrukci roštu, na který se později montují fasádní desky, se používají ořezané latě přibližně 30 x 50 mm ze stejného nebo podobného druhu dřeva, které má stejnou vlhkost jako dřevo fasády.

Navod-montaz-drevene-fasady (2)
Obr. 1. Konstrukce roštu, na který je potřebné montovat fasádní desky.


Latě se vždy montují vzhledem na fasádní desky pod úhlem 90° (jestliže se fasádní desky montují svisle, tehdy se konstrukční deska ukládá vodorovně a naopak). Jestliže se k montáži používají taktéž kontralatě, potom se protilať musí montovat vzhledem na fasádní desky pod úhlem 90° (Obr. 1). Vzdálenost mezi latěmi a kontralatěmi musí být 40-60 cm. Mezi deskou a stěnou musí být dodržen volný prostor minimálně 2 cm. Umožní to cirkulaci vzduchu a správné schnutí fasádních desek. Ve spodní a horní části fasády je potřebné ponechat mezery (otvory), kterými bude moci vzduch volně vstupovat a vystupovat.


Montážní materiály: Jak na připevnění konstrukčních latí ke stěně, tak i na připevnění příslušných fasádních desek je potřebné používat vhodné hmoždinky a vruty (šrouby do dřeva). V případě konstrukčních latí to závisí na druhu podkladu. Na připevnění fasádních desek z měkkého dřeva (jehličnatého) je vhodné užívat vruty z ušlechtilé ocele, jejichž délka je minimálně 2,5-krát větší než síla montované desky. Na připevnění fasádních desek z tvrdého dřeva (listnatého) používáme šrouby z ušlechtilé ocele, jejichž délka je minimálně 3-krát větší jak síla montované desky. Použití vrutů z obyčejné ocele může způsobit zbarvení dřeva.


Vždy montujeme přes celou tloušťku fasádní desky ? hlavičky vrutů budou viditelné při montáži takových profilů jako je např . Softline, Faza, Rhombo, Zetka, žaluzie Rhombus. Vybrané profily desek Sztulp Plus, Rund block jsou projektované tak, aby po montáži nebyly vruty viditelné (deska nacházející se výš zakrývá vruty, kterými je přišroubovaná deska spodní).

Zašroubovávání vrutů jen do drážky fasádní desky není správné.Navod-montaz-drevene-fasady (3)

Obr. 2. Způsob montáže fasádních desek na dřevěný rošt.


A - stěna budovy 

B - dřevěná lata s tloušťkou, která odpovídá tloušťce zateplení

C - zateplení

D - izolační fólie proti větru 

E - kontralať

F - fasádní deska

Montáž: Vzdálenost první fasádní desky od země musí být minimálně 30 cm. Zaručuje to ochranu dřeva, mimo jiné od dešťové vody stříkající od podkladu. Fasádní desky určené na vodorovnou montáž začínáme montovat zespodu nahoru, vždy s perem nahoru.


Za montáže je potřebné věnovat důkladnou pozornost místům, na kterých je dřevo vystavené přímému kontaktu s vodou (např . okapové žlaby, parapety). Místa, do kterých chceme našroubovat závit, se doporučuje předtím předvrtat vrtačkou, aby se předešlo prasknutí desky. Rovněž se doporučuje, aby hlava vrutu nevyčnívala nad povrch desky, ale zároveň aby nezasahovala příliš hluboko. Vruty není vhodné montovat až na úplný konec desky ? musí se zachovat minimální vzdálenost od okraje 10 cm (díky tomu se předejde vzniku prasklin).


Ukončovací prvky: Na ukončení rohů budovy doporučujeme ukončovací lišty. Alternativou použití ukončovacích lišt je přiřezávání desek na rohy pod úhlem 45°. Na ukončení zárubní oken a dveří doporučujeme čtyřstranné dohladka hoblované desky s jemně sraženou hranou.