Stánky se připravují

Jaká je uhlíková stopa vaší terasy?


Uhlíková či emisní stopa se v dnešní době skloňuje velmi často. Osobní uhlíková stopa, uhlíková stopa dopravy, uhlíková stopa výrobku. Přemýšleli jste někdy nad tím, jakou uhlíkovou stopu má vaše zahradní terasa? Podívejme se na to společně.

Jak jsou na tom s produkcí CO2 materiály pro terasová prkna?

Jak velký je podíl uhlíkové stopy terasových prken v porovnání s např. jízdou autem?

Dánský technologický institut a Švédský environmentální institut porovnal uvolňování CO2 z různých materiálů používaných pro podlahové krytiny a přišly s těmito výsledky.

Denně se setkáváme s podněty pro posuzování a výběr předmětů běžné spotřeby i delší životnosti, aby byly „ekologické“, „zelenější“ či „šetrné k životnímu prostředí“. Jeden má často skutečný problém, rozhodnout se v té spleti různých informací a srovnání.

UHLÍKOVÁ STOPA BĚHEM CELÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU TERASOVÉ PODLAHY
Základem pro hodnocení a porovnání vlivu vybraného výrobku, v našem případě zahradní terasy, na životní prostředí je tzv. posuzování životního cyklu tohoto výrobku.

V úvahu se berou všechny vstupy a výstupy materiálů a energie, které byly použity k výrobě výrobku, materiály a energie spotřebované ve fázi používání výrobku a také materiály a energie použité (zhodnocené) po skončení životnosti.

UHLÍKOVÁ STOPA ZAHRADNÍCH TERASOVÝCH DESÁK
sibiřský modřín dřevěná terasa

Pro hodnocení se vybralo 5 druhů materiálů terasových prken:

tlakově impregnovaná borovice třídy AB,
sibiřský modřín,
Ipe (druh tropického dřeva),
dřevěné kompozity (WPC) – 50 % dřeva a 50 % plastových polymerů, 2 vzorky – výroba v Německu, výroba v Číně
beton.
Základní předpoklady hodnocení uhlíkové stopy terasy:

fiktivní terasa (funkční jednotka) ve Stockholmu, 30 m2 (5×6 m) se všemi konstrukcemi a základy, životnost terasy 30 let, rozebrání a likvidace
údaje o těžbě a výrobě surovin z uveřejněných zdrojů
údržba produktem na vodní bázi každých 5 let
různé scénáře ukončení životnosti podle jednotlivých materiálů

 

VÝSLEDKY HODNOCENÍ EMISNÍ STOPY TERASOVÝCH PRKEN


Uhlíková stopa terasy z čínského dřevěného kompozitu (1 867 kg CO2 ekvivalent) je více než 10krát vyšší než emise uhlíku terasy z tlakově impregnované borovice třídy AB, (172 kg CO2 ekvivalent).

Uhlíková stopa sibiřského modřínu (422 kg CO2 ekvivalent) a betonové terasy (412 kg CO2 ekvivalent) je téměř stejný. Příčinou je předpoklad kratší životnosti sibiřského modřínu (15 let) a spotřeba 2 vrstev během životnosti terasy.

Velký podíl na uhlíkové stopě terasy hraje právě doprava do Švédska, během které se vyprodukuje velké množství CO2.

UHLÍKOVÁ STOPA ZAHRADNÍ TERASY A JÍZDA AUTOM

 

uhlikova-stopa-jizda-autem


emisní stopa terasy

Pro snazší představu si nyní porovnejte uhlíkovou stopu terasy z tlakově impregnované borovice třídy AB (172 kg CO2 ekvivalent) s jednou z našich denních činností – s 1 km jízdy osobním automobilem.

Běžné benzinové auto se definovalo jako auto, které uvolní průměrně 120 g CO2/km.

K čemu se přišlo?

172 kg CO2 ekvivalent celého 30letého životního cyklu terasy z tlakově impregnované borovice třídy AB = 1 433 km jízdě průměrného auta.

Za jaký čas ujedete 1 433 km autem? 2 týdny? 1 měsíc?

Vaše zahradní terasa je tedy s emisemi CO2 na tom velmi dobře, že?

HODNOCENÍ UHLÍKOVÉ STOPY ZAHRADNÍ TERASY VS. ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU


Pro lepší představu – v případě vyhodnocení uhlíkové stopy dřevěné terasové desky, by se do životního cyklu terasy braly tyto věci:

 • výrobní a přepravní fáze, pokud se na stavbu terasy použije jen dřevo a šrouby
  pro dřevo – materiály a energie, které se spotřebovaly při pěstování a kácení stromů, při řezání a sušení kulatiny i desek na pile a vliv procesu impregnace
  pro šrouby – stejně všechny materiály a energie související s jejich výrobou
  energie spotřebovaná při přepravě surovin (desek a šroubů) od brány továrny do koncového bodu spotřebitele
  vliv stavby (použití těžkých strojů)
 • období životnosti terasy
  materiály potřebné pro údržbu terasy po celou dobu životnosti, například. vhodný nátěr terasových prken a také vliv nátěru od jeho výroby až po dopravu ke spotřebiteli
  předpokládá-li se delší životnost terasy než předpokládaná životnost materiálu podlahové krytiny, pak sem vstupují i vyměněné terasová prkna
 • skončení životnosti terasy
  všechny operace související s likvidací všech materiálů podlahové krytiny
  přeprava materiálů do zařízení na zpracování odpadu a případné energetické zhodnocování

Výsledkem tohoto sumáře by bylo množství uvolněného CO2 vaší zahradní terasou. Lehké, že?

Skutečnost je však taková, že se pracuje s předpoklady a výsledky životního cyklu by měly být vnímány jako orientační, než přesné. Přesto se toto hodnocení používá a pomůže vám vybrat si „zelenější“ a „ekologičtější“ výrobky.

Materiál podlahové krytiny
Původ

Plocha Životnost materiálu (roky) Životnost podlahové krytiny (roky) Údržba
Po skončení životnosti

 

Materiál na terasy 

 Původ

Plocha

 Životnosť  materiálu (roky)

Životnosť podlahovej krytiny (roky)

Údržba

Po skončení životnosti

CO2 ekv.

 Thermowood borovice 

 Švédsko

 30

 15

 15

Nátěr na dřevo na vodní bázi

Spálení

 172

 Sibiřský modřín

 Sibiř

 30

 10

 10

Nátěr na dřevo na vodní bázi

Spálení

 422

 Ipe (exotické dřevo)

 Brazílie

 30

 30

 30

Nátěr na dřevo na vodní bázi

Spálení

 265

 WPC

 Čína

 30

 30

 30

 Žádná

Nebezpeční odpad

 1 867

 WPC

 Německo

 30

 30

 30

 Žádná

Nebezpeční odpad

 1 296

 Beton

 Švédsko

 30

 30

 30

 Žádná

Zásyp

 41

 

Zdroj textu: technická zpráva ISBN 978-91-88787-37-8, Zpráva IVL č.j. C302 financovaná Severskou radou pro ochranu dřeva (NWPC). Sběr údajů u jednotlivých teras byl omezen na zveřejněné údaje doplněné o vstupy databáze.