Stánky se připravují

Thermowood Jasan

Thermowood Jasan: terasové dřevo na terasy, dřevěné terasy 

Již po staletí bylo známo, že opalování povrchu dřeva v otevřeném ohni zvyšuje jeho odolnost při použití v exteriéru. Tepelná úprava dřeva jako taková je velmi stará technologie, známa a používaná již v dávných dobách indiánskými kmeny, kteří si povšimli, že ohněm opálené dřevo vykazuje mnohem vyšší životnost, odolnost proti hnilobě a povětrnosti. Takto upravené dřevo bylo používáno například ke stavbám indiánských obydlí Tepee. Archeologické nálezy potvrdily, že Vikingové používali tuto metodu úpravy dřeva pro své stavby a opevnění.
Tepelné zpracování dřeva bylo vědecky zkoumáno již ve 30. letech v Německu a dále ve 40. letech ve Spojených státech. V padesátých letech bylo v Německu navázáno na tento výzkum a v 90. letech byly výzkumné práce prováděny ve Finsku, Francii a Nizozemsku.
Nejintenzivnější a nejkomplexnější výzkumnou práci provedla společnost VTT ve Finsku.
Významný praktický výzkum provádí také YTI - Institute of Environmental Technology. Současná úprava ThermoWood se vyrábí metodou vyvinutou společností VTT. Dřevěný materiál vystavem vysoké teplotě je chráněn párou. Kromě ochrany pára ovlivňuje také chemické změny probíhající ve dřevě. Výsledkem ošetření je vytvoření ekologicky šetrného produktu ThermoWood. Dřevo vlivem této úpravy ztmavne, je stabilnější než normální dřevo v podmínkách měnící se vlhkosti a zlepšují se jeho tepelně izolační vlastnosti. Pokud se provádí při dostatečně vysoké teplotě, ošetření také činí dřevo odolné vůči hnilobě. Naše společnost dováží pouze certifikované dřevo ThermoWood z Finska. Jsme členy mezinárodní asociace ThermoWood